Go to Top

Hansen & Nielsen A/S overtager el-installationsfirmaet Krüger & Nielsen.

Med virkning pr. 31. marts 2015, er el-firmaet Krüger & Nielsen ”flyttet ind” hos Hansen & Nielsen A/S på Marinebuen 7, i Næstved.

Ebbe L. Nielsen, indehaver af Ebbe L. Nielsen Lundby siden 1986, og Krüger & Nielsen siden 1998, har i et stykke tid gået med tanken om at trappe ned og ønsket at gennemføre et generationsskifte for sin virksomhed, som skulle sikre medarbejderne og kunderne de bedste muligheder, for at fortsætte som hidtil.

Med overdragelsen af alle aktiviteterne til Hansen & Nielsen A/S, føler Ebbe L. Nielsen, at han nu har bragt sin virksomhed fornuftigt videre, og Ebbe selv vil i en periode fortsat være en del af aktiviteterne.

Hos Hansen & Nielsen A/S er man meget glade for dette nye tiltag, idet det længe har været ønsket at konsolidere aktiviteterne i el-firmaet – efter den afmatning der har været i bygge- og anlægsbranchen gennem de seneste 6-7 år.

”Vi har stor respekt omkring overtagelsen af en ansvarsfuld drevet el-virksomhed, hvor der igennem årene har været lagt stor vægt på god service og lokal forankring”, udtaler Ulrik Nielsen fra Hansen & Nielsen A/S, og fortsætter; ”Ebbe har i mange år været et rigtig godt eksempel på en god kollega og en vellidt virksomhedsejer, som på flere områder har drevet sin virksomhed ud fra

samme kriterier som vi har drevet vores,, og netop derfor virkede det nærmest oplagt, at det skulle blive os, der fik muligheden for at føre aktiviteterne i Krüger & Nielsen videre – og så oven i købet med mulighed for at gøre det i samarbejde både med den tidligere ejer, og de dygtige medarbejdere.”

”Det vil fortsat være de telefonnumre, som kunder har kendt i mange år, der svares på, og i det hele taget ønsker vi hos Hansen & Nielsen ikke at lave om på ret meget i dagligdagen i forhold til kunder og medarbejdere”, tilføjer Henrik Nielsen – bror til Ulrik.

De 2 brødre lægger ikke skjul på, at de er både glade for og stolte af den netop indgåede handel, og håber at alle eksisterende kunder og samarbejdspartnere tager godt imod generationsskiftet i Krüger & Nielsen.

”Vi vil bestræbe os på at gennemføre denne overgang så enkelt, at man ikke umiddelbart mærker nogen forskel” – siger brødrene samstemmende.