Go to Top

CTS på københavns rådhus

H&N Gruppens CTS-afdeling, H&N Technology, har etableret et topmoderne CTS-anlæg på Københavns Rådhus.

Entreprisen består i udskiftning af den eksisterende CTS-installation samt etablering af ny automatik på varme, ventilation og køling. Varme og køl styres automatisk efter følere og forudindstillede værdier, og samtidig kan tilstande og værdier overvåges og styres fra en central pc.

H&N Gruppens ekspertise har været grundigt i spil i hele processen. Vore CTS-eksperter har fra begyndelsen af anlægsfasen arbejdet tæt sammen med bygherre og rådgiver om at opnå den helt rette løsning, der på en tidssvarende og effektiv måde sammensmelter nyt og gammelt.

Den helt store udfordring består i på samme tid at respektere den fredede bygning, sikre maksimal fleksibilitet i de tekniske installationer og sørge for den bedst mulige komfort for medarbejderne – vel at mærke mens huset er i drift. Udfordringen er blevet løftet til alle involveredes tilfredshed. Læs hele historien her >>

Organisationen skal følge med

CTS-anlæg er en effektiv teknologi, når det kommer til at styre en bygnings energiforbrug stramt efter behov. Men de gode resultater kommer ikke af sig selv.

Af Karin Wain

Uden den rette viden tabes potentialet i et CTS-anlæg alt for let på gulvet.

– Man skal kun etablere et CTS-anlæg, hvis man har en driftsorganisation, som kan køre det efterfølgende. At investere millioner i et anlæg, som ender med kun at køre efter standardindstillinger, giver ingen mening, siger Anders Bojsen-Møller fra Force Technology, der er bygherrerådgiver på CTS-entreprisen på Københavns Rådhus.

Som rådgiver støder han alt for ofte på misvedligeholdte CTS-anlæg, der slet ikke udnytter det potentiale for besparelser og optimal drift, som teknologien giver mulighed for.

En investering på tre millioner kroner i et CTS-anlæg, skal gerne kunne præstere årlige besparelser i størrelsesordenen 300.000 kroner for at kunne tjene sig hjem indenfor en overskuelig tid. Det kan sagtens lade sig gøre, men kræver ifølge rådgiveren den rette indstilling.

– Man skal gide og ville det. Man skal kende bygningen og dens behov, sætte sig ind i vejrets påvirkning og styre efter alle væsentlige parametre. Så kan man til gengæld også få rigtig gode resultater, siger Anders Bojsen-Møller.

Driftspersonalet på Københavns Rådhus er ikke ubekendt med CTS-anlæg, men i forbindelse med etableringen af Trend-systemet har de fået en dags introduktionskursus. Derudover er der aftalt et endags operatørkursus, når anlægget har været i drift i nogle måneder.

– Til den tid kan vi tage alle de spørgsmål, der er dukket op og gå i dybden med de mange muligheder, der ligger i anlægget, siger Lars Rasmussen, der er projektleder hos H&N Technology, som har stået for CTS-entreprisen på Københavns Rådhus.

Trend Control Systems lægger stor vægt på at tilbyde professionel uddannelse af de kunder, de leverer anlæg til. Ofte stiller udbudsmaterialet krav om nogle få timers undervisning på brugerens eget anlæg, men derudover anbefaler Trend to dages koncentreret uddannelse på virksomhedens kursuscenter.

– Uddannelsen på eget anlæg kan ikke stå alene. Vi oplever, at brugeren har behov for en langt grundigere uddannelse, som bør foregå væk fra arbejdspladsen, hvor brugeren typisk bliver forstyrret af dagligdagen og derfor ikke får det fulde udbytte, siger Niels Boel, der er Business Development Manager hos Trend.

I det hele taget er uddannelse alfa og omega for et velfungerende CTS-anlæg.

– Ofte ser man, at selv om der er investeret mange millioner i et CTS-anlæg, så sparer man de få tusinde kroner på ordentlig uddannelse af driftspersonaler. Det er ærgerligt, for det er det, der gør forskellen på succes eller fiasko. Hvis du har verdens bedste anlæg, men ikke kan betjene det ordentligt, er det jo ikke noget værd, siger Niels Boel.