Go to Top

CTS-Casestory

611_raadhusEffektfuld forening af nyt og gammelt på Københavns Rådhus

Trend Systemhuset H&N Technology, har etableret et topmoderne CTS-anlæg på Københavns Rådhus. Anlægget styrer og overvåger installationerne i hver en krog af den kolossale fredede bygning og sikrer, at det anlæg, der i dag leverer varme, fremover også kan køle med vand fra havnen.

Af Karin Wain

Københavns Kommune er i gang med et omfattende projekt, der skal levere køling til byens kontorbygninger ved hjælp af vand fra hovedstadens havn. I den forbindelse er varmeanlægget på Københavns Rådhus blevet bygget om, så det samme anlæg både kan levere varme i vinterhalvåret og køling om sommeren.

Trend Systemhuset H&N Technology, står bag CTS-anlægget, som sikrer den optimale styring og overvågning af køle/varmeanlægget.

– Rådhuset er en af de vigtigste bygninger i byen og har været det, siden det blev bygget. Kommunen har stort fokus på at spare energi, og et nyt CTS-anlæg er en god måde at gøre det på, fordi energiforbruget kan styres stramt efter behov, siger Anders Bojsen-Møller fra Force Technology, der er rådgiver for bygherren Københavns Ejendomme.

Til trods for at kontorerne oppe under taget kan nå 30 grader på en varm sommerdag, har Københavns Rådhus ikke før haft køl. Da køleanlægget bruger energi, bliver der ikke på bundlinjen tale om en energibesparelse, men til gengæld om optimal drift af de energiforbrugende anlæg samt et væsentligt forbedret indeklima.

Allerede da den nu fredede bygning blev indviet i september 1906, var varmeanlægget blandt byens absolut mest avancerede. Et koksfyret lavtryks dampanlæg varmede hele kælderen op sendte den opvarmede luft gennem murkanaler rundt til samtlige 369 kontorer. Træklapper, som blev betjent fra kælderen, sørgede for at det skete i de helt rette mængder.

– Det var vildt avanceret, da det blev taget i brug, og meget unikt at opvarme så stor en bygning med ventilation. Bygningen er for længst koblet til fjernvarme, men det er stadig de gamle murkanaler, der bliver brugt til at sende varme rundt i bygningen, siger Anders Bojsen-Møller.

Teknik til træg bygning
Da rådhuset er fredet, er det ikke en mulighed at bore nye føringsveje til CTS-kablerne. For at gøre arbejdet så skånsomt som muligt har H&N Technology derfor også anvendt de eksisterende murkanaler til lavspændingskablerne i forbindelse med udskiftning og nyetableringen af CTS-anlægget.

Rådhuset har haft et CTS-anlæg siden 1980’erne, men det nye anlæg fra Trend Control Systems er langt mere avanceret. Det forventer maskinmester Karsten Hallander, der har været driftsansvarlig på rådhuset i mere end 30 år, sig meget af. Ikke mindst nu, hvor rådhuset skal køles for første gang i sin mere end 100 årige historie.

Der er det en stor fordel, at CTS-anlægget automatisk logger alle udsving og driftsparametre, og på den måde giver maskinmesteren omfattende data at justere anlægget ud fra.

– Rådhuset er en træg bygning på grund af de tykke stenmure, så det kan tage et par dage, før en temperaturændring i varme- eller køleanlægget forplanter sig. Det nye anlæg er meget mere brugervenligt og giver os et langt bedre overblik over bygningen. Det har langt flere finesser og giver mulighed for at følge hele opvarmnings- og køleprocessen, så vi kan være på forkant. Det er en kæmpe fordel, siger Karsten Hallander.

H&N Technologys entreprise består i udskiftning af den eksisterende CTS-installation samt etablering af ny automatik på varme, ventilation og køling. Varme og køl styres automatisk efter følere og forudindstillede værdier og kan desuden skrues op og ned i hvert enkelt kontor. Samtidig kan tilstande og værdier overvåges og styres fra en central pc.

Det er de avancerede Trend IQ Eco rumstyringsbokse, der gør disse manøvrer mulige, og der er i alt etableret 369 styk svarende til én i hvert kontor.

Fabriksprogrammeret
Trends IQ Eco undercentraler kan programmeres individuelt, og det giver en stor fleksibilitet. Men på Københavns Rådhus skal de 369 styrebokse kunne det samme. I stedet for at åbne hver enkelt boks og bruge mange dage på at programmere dem individuelt udviklede Lars Rasmussen et program særligt tilpasset driftssituationen på Københavns Rådhus.

Herefter benyttede H&N Technology sig af muligheden for at få særproduceret Trend IBI-boksene på CTS-leverandørens fabrik i England.

– Det tog en dag at lave programmet, som så blev lagt ind i boksene under produktionen på fabrikken. Det var en stor fordel, da vi skulle montere IBI-boksene på rådhuset, for i stedet for at finde den helt rigtige boks med det helt rigtige nummer til det helt rigtige kontor, var boksene ens og vi kunne blot vælge en i kassen, siger Lars Rasmussen, der som projektleder hos H&N Technology har været dybt involveret i opgaven. Den løsning var i høj grad med til at holde installationsprisen nede. Det er en stor fordel, når man som H&N Technology er i konkurrence med en række andre virksomheder om entreprisen. Det stiller dog store krav til CTS-entreprenøren.

– Det krævede et stykke benarbejde meget tidligt i projektet, fordi vi skulle afklare, hvilke behov og forventninger kunden havde til, hvad anlægget skal kunne. Det er vigtigt at have viden nok til at stille de rette spørgsmål og også kunne rådgive kunden undervejs, siger Lars Rasmussen.

Taget med på råd
Netop samarbejdet mellem H&N Technology, bygherre og rådgiver er alle parter enige om har været noget særligt. Det har fra begyndelsen været præget af dialog og H&N Technology blev taget med på råd tidligt i processen.

– Rådgiveren har fra begyndelsen været åben overfor vores specialviden, og der har virkelig været tale om sparring. Hvis udbuddet er for firkantet, får bygherre ikke nødvendigvis den bedste løsning, men det kræver omvendt tillid fra bygherres side og omhyggelighed og viden af entreprenøren, hvis det er en mere åben proces. Det har der været her, og det har fungeret virkelig godt, siger Lars Rasmussen.

H&N Technology har fra begyndelsen af processen holdt ugentlige byggemøder med rådgiver, bygherre og driftsansvarlig. Maskinmester Karsten Hallander har følt sig hørt.

– Rådhuset er på en måde en blanding mellem et museum og en moderne kontorbygning. Det har skullet fungere i hele anlægsfasen, uden at politikere og personale er blevet generet alt for meget. Det har fungeret godt fra første planlægningsmøde til aflevering, siger Karsten Hallander.

Også rådgiveren er godt tilfreds. Det er en stor udfordring af tilpasse en gammel bygning som Københavns Rådhus til at fungere på en moderne og tidsvarende måde, og god kommunikation mellem de involverede parter er ifølge rådgiver fuldstændig afgørende.

– Det er gået over al forventning. Det har været en meget avanceret byggeproces, og kommunikationen har været god hele vejen igennem. Vi har gjort god brug af H&N Technologys dygtige folk, og de har været med på råd i hele den udførende fase. Jeg er rigtig glad for deres indsats, siger Anders Bojsen-Møller fra Force Technologies.

Vandt stort på pris
H&N Technology var blandt en håndfuld virksomheder, der gav bud på entreprisen. De vandt stort på pris, idet deres tilbud lå knapt en million kroner under nærmeste konkurrent og endnu lavere end det dyreste bud. Når det kan lade sig gøre, hænger det ifølge Lars Rasmussen sammen med, at H&N Technology er Trend Systemhus.

I modsætning til de mere traditionelle CTS-producenter, som på samme tid er leverandører og entreprenører, har Trend Control Systems valgt at opbygge en organisation bestående af i alt 21 eksterne systemhuse, hvoraf H&N Technology er det ene.

– Vi er blot ti mand i CTS-afdelingen, og det holder udgifterne til administration nede. Der er dog ofte en forestilling om, at små virksomheder ikke kan magte store opgaver. Men vi er højt specialiserede og samtidig del af Trends professionelle netværk af leverandører, der har ens kompetencer. Det er Trends force, fordi det giver kunden en sikkerhed for, at opgaven kan blive løst, uanset hvad, siger Lars Rasmussen.

Opgaven bliver endeligt afleveret i sommer og Lars Rasmussen er en stolt og glad mand.

– Det kræver respekt at etablere ny elektronik i en historisk bygning som Københavns Rådhus, og det har været interessant at komme rundt i samtlige kontorer.  Det er tilfredsstillende at have været med til at løfte så stor en opgave.

CTS-løsningen på Københavns Rådhus er med en entreprisesum på fem millioner kroner blandt virksomhedens hidtil største. Blandt øvrige opgaver kan nævnes etablering af CTS på Plejecenter Symfonien i Næstved samt i kontorer, laboratorier og værksteder på SEAS-NVE både i Svinninge og i Haslev. Derudover har virksomheden udført en lang række entrepriser på Næstved Sygehus samt en række CTS-opgaver for blandt andre Egedal, Stevns, Slagelse, Guldborgsund, Faxe og Brøndby Kommuner.

Om Trend Control Systems
Trend Control Systems er en af landets førende leverandører af CTS-anlæg og har været på det danske marked i mere end 30 år.

Organisationsformen sikrer bygherre valgfrihed mellem de mange, stærke entreprenører, som til enhver tid kan tage over, hvor et andet systemhus slipper. Alle Trend Systemhuse er nemlig sikret adgang til samme værktøjer, uddannelse og produkter. Det sikrer en sund konkurrence samt den rette pris på både entreprise og efterfølgende service.

Desuden tilbyder Trend lokal dansk support og omfattende uddannelse af både systemhusteknikere og slutbrugere. Trend tilbyder oven i købet slutbrugere, der har gennemført Trends teknikerkurser at få udleveret systemværktøjer, som sætter dem i stand til selv at arbejde videre med systemet efterfølgende.